За да можете да започнете со посетување на некој од нашите онлајн степени Ве молиме пополнете го формуларот во продолжение на оваа страница.
Курс за кој се пријавувам:
Степен:  
Пакет:
*Погледнете детали за понудените пакети на следниов линк
Купон за попуст:
* Доколку имате добиено купон за попуст, истиот внесете го во ова поле
Вкупна сума:
600 ДЕН
Ако поседувате корисничка сметка тогаш најпрво најавете се во онлајн училиштето и изберете дополнителни курсеви кои сакате да ги посетувате.
Пополнете ги податоците на оваа страница за упис на онлајн курсевите.
Полињата означени со * се задолжителни.
Особено внимавајте на полињата Корисничко име и Лозинка бидејќи со нив ќе се најавувате за следење на Вашиот курс.
Корисничко име:
Лозинка:
Потврди лозинка:
Правила за внесување на корисничко име:
Корисничкото име треба да биде долго минимум 8 и максимум 16 карактери.
Корисничкото име треба да содржи само алфанумерички карактери (букви и бројки). Кирилични карактери, внесување на празни места како и специјални знаци не се дозволени. Пр: Marija1980, но не е дозволено Marija_1980 или Марија 1980.

Правила за внесување на лозинка:
Лозинката треба да биде долга минимум 8 и максимум 16 карактери.
Лозинките се осетливи на големи и мали букви. Пр: Lozinka123 не е иста со lozinka123.
Лозинката треба да содржи најмалку една голема, една мала буква и една бројка. Користење на специјални знаци, кирилични карактери и внесување на празни места не е дозволено. Пр: Lozinka123, но не е 1234567890 или lozinka.
Име:
Презиме:
Датум на раѓање:  ден: месец: година:  
Место на раѓање:
Електронска пошта:
Контакт телефон:
Адреса и место на живеење:
Mоментален статус:

Се согласувам со обврските и условите на работа дефинирани во правилникот на Go!EnglishMak сервисот.